• 1
 • 2
 • 3
 • jquery carousel
 • 5
11 22 33 44 55
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
Servicii / Persoane Fizice

România, București, Sector 1, Str. Pictor George Demetrescu Mirea, nr. 16, Parter, Ap.1


Serviciile de asistenţă juridică acordate persoanelor fizice:

 • Servicii de consultanţă online pe bază contract.
 • Reprezentare în faţa autorităţilor publice centrale și locale, precum și oricăror alte entităţi, în baza semnăturii electronice calificate.
 • Consultaţii juridice
 • Cereri, notificări, memorii sau petiţii către autorităţi, instituţii şi alte persoane, în scopul ocrotirii şi apărării drepturilor şi intereselor legitime
 • Forme de executare a unei hotărâri judecătoreşti sau orice alt titlu executoriu
 • Mediere/negociere la încheierea de contracte sau antecontracte de vânzare-cumpărare
 • Asistenţă şi reprezentare în divorţuri, încredinţare minori şi partaje
 • Asistare şi redactare contracte
 • Asistare, redactare şi certificare:
  • Antecontracte, contracte ce privesc transferul de bunuri mobile sau imobile, cu excepţia terenurilor
  • Declaraţii
 • Consultaţii şi reprezentare în litigii civile, contencios administrativ şi fiscal, penale, în fata instanţelor judecătoreşti: Judecătorii, Tribunale,
  Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • Asistare şi reprezentare în faţa:
  • Birourilor Notarilor Publici
  • Birourilor de Executori Judecătoreşti
  • Birourilor de Carte Funciară
  • Instituţiilor publice centrale sau locale (primării, administraţiile financiare, poliţie, parchet, prefecturi, ministere, etc.)