• 1
 • 2
 • 3
 • jquery carousel
 • 5
11 22 33 44 55
jquery slider by WOWSlider.com v8.7
Servicii / Persoane Juridice

România, București, Sector 1, Str. Pictor George Demetrescu Mirea, nr. 16, Parter, Ap.1


I. Serviciile de asistenţă juridică acordate persoanelor juridice:

 • Servicii de consultanţă online pe bază contract.
 • Reprezentare în faţa autorităţilor publice centrale și locale, precum și oricăror alte entităţi, în baza semnăturii electronice calificate.
 • Consultaţii juridice
 • Recuperări debite
 • Forme de executare a unei hotărâri judecătoreşti sau orice alt titlu executoriu (contract, bilet la ordin, cec, ş.a.)
 • Constituiri societăţi comerciale
 • Mediere/negociere la încheierea de contracte comerciale
 • Contracte de cesiune
 • Asistare şi redactare contracte comerciale
 • Asistare, redactare şi certificare:
  • acte constitutive;
  • acte adiţionale, hotărâri AGA
  • declaraţii
 • Consultaţii şi reprezentare în litigii comerciale, contencios administrativ şi fiscal, penale, civile, în faţa instanţelor judecătoreşti: Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camerele de Comerţ.
 • Asistare şi reprezentare în faţa:
  • Birourilor Notarilor Publici
  • Birourilor de Executori Judecătoreşti
  • Birourilor de Carte Funciară
  • Oficiilor Registrului Comerţului
  • Instituţiilor publice centrale sau locale (primării, administraţiile financiare, poliţie, parchet, prefecturi, ministere, etc.)
 • Reprezentare/asistare la efectuarea verificărilor actelor sau activităţilor de către autorităţile centrale sau locale

II. Serviciile de asistenţă juridică, în baza unui contract lunar:

 • Toate serviciile menţionate la pct. I
 • Consultaţiile se pot acorda la sediul cabinetului, la sediul clientului, telefonic sau prin email, în sistem 24/7
 • Informaţii privind legislaţia, la zi, care sunt în legătură cu activitatea desfăşurată de către agentul economic (exceptând legislaţia specifică economico-financiară)


IMPORTANT: serviciile acordate în baza unui contract lunar, prezintă o serie de avantaje:

 • Protecţia agentului economic de eventualele abuzuri ale funcţionarilor publici sau alţi angajaţi ai statului, pe parcursul controalelor sau verificărilor efectuate de către aceştia.
 • Informarea clară şi explicită, din punct de vedere al legislaţiei specifice, cu impact asupra activităţilor economice desfăşurate.
 • Rapiditatea obţinerii de informaţii legislative.

 • Reprezentarea în litigiile comerciale, de contencios administrativ şi fiscal, penale sau civile, este gratuită (cu excepţia taxelor legale).
 • Onorariile serviciilor menţionate mai sus sunt incluse în contractul lunar, cu excepţia taxelor legale.